Димитрина Докимова е учител по география и икономика в МГ “Д-р Петър Берон” – гр. Варна, от 2009 г. От 2016г. е заместник-директор по образователни технологии в същото училище. Завършва история и география  СУ “Св. Климент Охридски” през 2008г. Работи активно в областта на формирането на предприемачески и дигитални компетентности на учениците. Инициира и ръководи дейността на клуба по предприемачество в гимназията от 2011г.. Обучител е по програмите на Junior Achievement Bulgaria. Участва в квалификационни курсове за образователни технологии – във Великобритания по програмите на  Intel Teach за проектно-базирано обучение, оценяване и работа с платформи за обмен на образователни практики; в САЩ – през 2014 г. преминава обучението “Обещаващи лидери в образованието” на фондация “Америка за България”, реализирано от Международния институт за образование и Колумбийския университет. През 2016г. е фасилитатор по програмата за “Технологични специалисти” в същия университет. Интересува се от съвременните тенденции на развитие на образованието в рамките на българския контекст. Работи за създаване на иновативни педагогически практики, по проекта за иновативно училище на гимназията за развитието на емоционалната и социалната интелигентност на учениците, за въвеждането на облачните технологии в образованието и прилагане на методологията “смесено обучение”. Носител е на награда за “Най-добър млад учител” на община Варна.