Атанас Генков е посветен на позитивното развитие на хора, екипи и организации, като
реализира трансформиращи преживявания както в градска среда, така и сред дивата
природа. Той има повече от 10 години международен опит с коучинг, дизайн и
провеждане на обучителни курсове по личностно развитие, лидерство, устойчивост и
обучение на открито. Неговият подход към устойчивост включва работа с цялостната
система, взаимодействие с околната среда (организация, общество, природа) и е
насочен към смислена промяна и трансформация както на лично, така и на
професионално ниво. Той е изключително отдаден на хората и тяхното учене, и води
обученията си с много страст и внимание. Атанас е Art of Hosting практик от 2014 и има
магистърска степен по Стратегическо лидерство за устойчиво развитие от
Технологичния институт на Блекинге (Карлскрона, Швеция).