Завършва висше образование през 1972 г. с магистърска степен от Техническия университет – Варна по специалност „Корабостроене” и започва работа в новосъздадената секция по Корабна хидродинамика към Института по корабостроене – Варна. От 1973 до 1974 г. служи във Висшето военно морско училище (ВВМУ) „Н. Й. Вапцаров“ и във Военно-техническия научно-изследователски институт към военноморските сили. През 1975 г. завършва следдипломна квалификация в Технологическия университет в Делфт, Холандия. От 1976 г. до 1985 г. преминава през трите степени на научен сътрудник в Института по корабна хидродинамика – Варна, като едновременно с това се обучава като задочен аспирант в Държавния морски университет (ДМУ) в Санкт Петербург (предишен Ленинградски корабостроителен институт – ЛКИ) по специалността „Теория на кораба”, където през 1981 г. защитава докторска дисертация. През 1986 г. му е присъдено научното звание „Старши научен сътрудник II степен по специалност „Теория на кораба”. В периода 2003-2004 г. работи в Сингапур като старши инженер в проектантския отдел на компанията Кеппел ФЕЛС. От 2004 г. до 2006 г. работи по съвместителство като ръководител на инженерен отдел на Кипърския корабен регистър. През 2011 г. печели конкурс за професор по „теория на кораба“ в БАН, а през 2013 г. е назначен за ръководител на Центъра по хидро- и аеродинамика.

Проф. д-р Румен Кишев развива активна експертна и преподавателска дейност в България и в чужбина. В продължение на четири мандата е представител за Югоизточна Европа в техническия комитет по мореходност на „Международната организация на експерименталните басейни” (ITTC), а от 2013 г. е член на Консултативния Съвет на тази организация. Ръководил е специализациите в Центъра по хидро- и аеродинамика – Варна на студенти от Турция, Франция, Германия и Украйна по проблемите на корабната хидродинамика и океанското инженерство. Член е на специализираните работни групи на НАТО – NATO NIAG SBDVP и NATO NG6 SG60/61 (Virtual Ships), на Европейската технологична платформа WATERBORNE и Европейската асоциация за морски изследвания ECMAR. Избран е в Научния съвет на Института по океанология „Проф. Фр. Нансен” – БАН, Варна, участва в Съвета на специалистите по Корабостроене и морска техника в ТУ- Варна.
Проф. д-р Румен Кишев е изнасял лекции в Технологическия университет в Триест, Италия; в Истанбулския Технически Университет, Турция; в Института ANAST към Университета в Лиеж, Белгия. Преподавател във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – Варна.

Има над 90 научни публикации и е ръководил или има водещо участие в около 100 научни и технически разработки. Ръководител е на повече от 30 научно-изследователски проекти, в т. ч. по линия на Еропейския съюз и по програмите на НАТО. Разработките му са свързани с решаването на приложни задачи по проектиране на корабния корпус с максимална надеждност и ефективност в реални експлоатационни условия, с изследвания в областта на океанското инженерство и възобновяемите морски енергийни източници, със създаване и използване на виртуални прототипи в корабното проектиране, както и с приложение на бордови компютърни системи за контрол на натоварването и експлоатационните качества на търговските кораби.