Невен Боянов започва да се занимава с програмиране още като ученик през 1984-та година и продължава като студент по математика и информатика във Великотърновския университет. От 1999 до 2004 година живее и работи в САЩ, след което се връща в България, за да стартира собствен бизнес. През 2013-та година създава проекта Тинузавър, който помага на ученици и студенти да учат програмиране, математика и физика по забавен и практически ориентиран начин. Преподава във Великтърновския университет, гост лектор е в училища и други университети.