Милена Петрова е терапевт по зависимости, един от ръководителите на терапевтичен център за работа със зависимости “Само днес”; заместник-председател на УС на “ Асоциация за превенция и работа със зависимости – само днес”, Лицензиран треньор към Гордън Тренинг Институт по програмите “Трениране на успешни младежи”, “Трениране на успешни родители” и “Трениране на успешни учители”.

Милена обича да води интерактивни тренинги на различни групи – тийнейджъри, родители, младежи, психолози, социални работници, в които се засягат теми като лидерство, комуникация, емоционална интелигентност, превенция на зависимости и рискови поведения и др.п.