Галя Георгиева работи в Община Варна от 9 години. В момента ръководи отдел „Връзки с обществеността и административно-правен“ към дирекция „Общински съвет-Варна“.

През последните няколко години се стреми да въведе иновации в работата на дирекцията, като част от идеите й вече са намерили своето приложение. Оптимизацията на работните процеси и пестенето на ресурси са нейна страст и водещ мотив за търсене на технологични решения. Умерен мечтател.

По образование е магистър по „Публична администрация“ и магистър „Връзки с обществеността“. Преди година придобива степен бакалавър по „Информатика и компютърни науки“ със защита на тема: „Дигитализация на документооборота в Общински съвет-Варна“.
Работила е като специалист маркетинг и реклама, дизайнер и журналист.