Даниел е експерт в областта на екологията, обратната логистика и кръговата икономика и е един от основателите на рециклиращата електронни отпадъци компания Екологика. Има повече от 25 години опит в обслужването на хиляди клиенти от държавната и местна администрация, ИТ, банки и големи производства.

Консултира иновативни компании и организации за изграждането на цялостни системи за управление на отпадъците и засилване на екологично отговорния им имидж.

Създава корпоративни кръгови програми за намаляване на въздействието върху околната среда и засилване на лоялността на клиентите, партньорите и
служителите.

Помага на общностите да създават екологично адекватни и компетентни мрежови структури с основна цел – намаляване на отпадъците и тяхното отговорно рециклиране. Има зад гърба си стотици акции за рециклиране на стара електроника в общини, училища и бизнес компании в цялата страна.